Good story matters ™ 动漫插画设计

交互设计/H5、多媒体设计

分享

发布于2017-08-24

4363
0
6
4371

Serwis autoDNA jest wiod?cym dostawc? raportów historii pojazdów u?ywanych z Europy i USA. Podejmuj?c wyzwanie przygotowania serii explainerów, przep?yn?li?my ocean informacji zwi?zanych z bran?? motoryzacyjn? by finalnie przygotowa? video, stanowi?ce skondensowany przekaz korzy?ci oraz zasad funkcjonalno?ci serwisu.

Kreuj?c ?wiat animacji bardzo przywi?zali?my si? do emocji towarzysz?cych g?ównemu bohaterowi, które celowo podkre?lili?my poprzez skupienie si? na detalach zilustrowanego ?wiata.


http://fromsquare.com/portfolio/autodna/
作品采自:

您必须 登录 GTN9才能评论

添加表情 评论 还可以输入 200 个字符

更多评论

爱斯基摩香蕉喵

品牌设计师

福建省  |  福州市

WeChat:348093730

已关注 取消关注
9百万

TA的作品 已有 1340 件作品

发送私信
  • 发给
  • 内容
    添加表情 发送 还可以输入 200 个字符

爱斯基摩香蕉喵

品牌设计师

关注

0

4371

Good story matters ™ 动漫插画设计

2

批量入库

选择已有创意库

创建新创意库

描述:

新增创意库

确认采集