Pintech 动漫插画设计

分类:交互设计 / H5、多媒体设计 发布于 2017-08-24 11:53

1392 0 4 1397

Dotacje na innowacje! Utarte schematy pozyskiwania ?rodków unijnych odchodz? do lamusa. Aby przedstawi? nowatorskie podej?cie w dziedzinie dotacji, przygotowali?my dla firmy Pintech explainer, w którym j?zykiem korzy?ci przedstawili?my indywidualne, pe?ne pasji spojrzenie t? perspektyw? finansow?.

Podczas pracy nad projektem starali?my si? zachowa? bezpo?redni charakter przekazu a jednocze?nie unikali?my zbytniej dos?owno?ci, co w efekcie przynios?o dobrze zbalansowan? animacj?.


http://fromsquare.com/portfolio/pintech/

浏览(1392) / 评论(0)

您必须登录GTN9才能评论

还可以输入 200 个字符

古田路9号 六叔

品牌设计师

福建省  |   福州市

这是一个神秘的人物,竟然一点信息都不留下,膜拜吧!

1040

发布

6

关注

884

粉丝

发送私信
发送私信
\r\n 很高兴您喜欢此作品,快来注册加入9号,即可下载、收藏海量优质作品,发表您的见解,我们期待见到您!
\r\n
\r\n

立马注册

直接登录 残忍拒绝