Shoplo电商平台视觉形象设计

分类:VIS设计 / 互联网、电商、APP、电子通讯 发布于 2017-07-26 21:04

7137 0 5 7143

Shoplo jest platform? dedykowan? sprzeda?y internetowej z której korzystaj? mniejsze i wi?ksze sklepy prowadz?ce dzia?ania w sieci. Mimo, ?e dotychczasowa oprawa wizualna wed?ug w?a?cicieli do?? dobrze sprawdza?a si? w codziennym u?ytkowaniu, postanowiono j? zmieni?, aby lepiej odda? charakter us?ug i dzia?alno?ci. Koncepcj? nowej to?samo?ci zaproponowa?o studio less.

浏览(7137) / 评论(0)

您必须登录GTN9才能评论

还可以输入 200 个字符

色妓总奸

品牌设计师

上海市  |   徐汇区

这是一个神秘的人物,竟然一点信息都不留下,膜拜吧!

1391

发布

773

关注

4447

粉丝

发送私信
发送私信
\r\n 很高兴您喜欢此作品,快来注册加入9号,即可下载、收藏海量优质作品,发表您的见解,我们期待见到您!
\r\n
\r\n

立马注册

直接登录 残忍拒绝