Shoplo电商平台视觉形象设计

VIS设计/互联网、电商、APP、电子通讯

分享

发布于2017-07-26

9068
0
17
9086

Shoplo jest platform? dedykowan? sprzeda?y internetowej z której korzystaj? mniejsze i wi?ksze sklepy prowadz?ce dzia?ania w sieci. Mimo, ?e dotychczasowa oprawa wizualna wed?ug w?a?cicieli do?? dobrze sprawdza?a si? w codziennym u?ytkowaniu, postanowiono j? zmieni?, aby lepiej odda? charakter us?ug i dzia?alno?ci. Koncepcj? nowej to?samo?ci zaproponowa?o studio less.

您必须 登录 GTN9才能评论

还可以输入 200 个字符

更多评论

色妓总奸

品牌设计师

上海市  |  徐汇区

这是一个神秘的人物,竟然一点信息都不留下,膜拜吧!

已关注 取消关注
15.4亿

TA的作品 已有 1419 件作品

发送私信
  • 发给
  • 内容
  • 添加表情 还可以输入 500 个字符

色妓总奸

品牌设计师

关注

0

9086

Shoplo电商平台视觉形象设计

1

批量入库

选择已有创意库

创建新创意库

描述:

新增创意库

确认采集